PB108318_1500x1500

برند:

  • تعداد پل: 3 پل ( 3 تا NO)

4 پل ( 4 تا NO)

  • جریان: 20 تا 200 امپر ( بار مقاومتی)

9 تا 150 امپر (موتور القایی)



کاربرد کنتاکتور:

کنتاکتور یک کلید الکترو مغناطیسی است که با استفاده از جریان کم مدار با جریان زیاد را راه اندازی میکند و جز مهمترین عناصر مدار فرمان و قدرتند در کنتاکتور با استفاده از خاصیت مغناطیسی می توان تعدادی از کنتاکت ها را به هم وصل یا قطع کرد.

اگر در کنتاکتور برق قطع شود بعد از وصل برق باید برای روشن کردن دستگاه از استارت استفاده کرد اما در کلیدهای معمولی پس از وصل برق دستگاه وصل می شود

رله و کنتاکتور تقریبا شبیه هم هستند اما تفاوت این دو در این است که رله در مدار فرمان و کنتاکتور در مدار قدرت است



ورودی و تیغه های کنتاکتور :

A1 ,A2 ورودی های کنتکتور هستند که A1 به فاز وA2به نول متصل است,هنگامی کهA1وA2 به فاز و نول وصل شود (کنتاکتور برقدار شود ) تیغه ها تغییر وضعیت می دهد یعنی NO(تیغه های باز) ,بسته می شوند و NC(تیغه های بسته) باز می شوند

L1,L2,L3 (ورودی های کنتاکتور)و T1,T2,T3(خروجی کنتاکتور) هستند که تیغه های قدرتند (تیغه های اصلی)و NOاند یعنی در حالت عادی باز هستند ولی اگر برقدار شوند L1به T1و L2 به T2وL3به T3 وصل می شوند.

کنتاکت های فرعی با اعداد دو رقمی مشخص می شوند :عدد سمت چپ معرف ترتیب وموقعیت تیغه ها و عدد سمت راست اگر 1و2 باشد یعنی کنتاکت NC(در حالت عادی بسته)است اگر 3و4 باشد یعنی NOاست

برای مثال :21 و 22 NC هستند یعنی اگر کنتاکتور برقدار شود از هم باز می شوند

13و14 NO هستند یعنی اگر کنتاکتور برقدار شود 13 به 14 متصل می شود



نحوه اتصال:



یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *