J,CG (2)

  • برند:
images
  • تعداد پل: 2 پل و 3پل
  • محل نصب کنتاکت کمکی: بالای کنتاکتور و در کنار بدنه کنتاکتور
محل نصب2پل4پل
بالای کنتاکتورHFD611-HFD620-HFD602HFD622-HFD613-HFD631-HFD613
-HFD640-HFD604
بغل کنتاکتورHFC611-HFC620-HFC602
  • مناسب برای کنتاکتور های هیمل سری 6
  • تاییده واستانداردها : TUV,توانیر,ICE/EN 61008-1, ROHS, KEMA, CE ,CBکنتاکت کمکی(تیغه کمکی) چیست:

کنتاکت کمکی از اجزای مدار فرمان است که به بالا یا کناره بدنه کنتاکتور وصل می شود .کنتاکتور یه تیغه NOویک تیغه NCدارد و در مواردی به کنتاکت های NOوNC بیشتری در مدارها نیازاست در این موارد از کنتاکت های کمکی استفاده می شود

در واقع کنتاکت کمکی از تعدادی تیغه N Oو NC ساخته شده است که در صورت تحریک یا برقدار کردن کنتاکتور کنتاکتNOبسته میشوند وکنتاکت های NC باز میشوند و در واقع کنتاکت ها تغییر وضعیت میدهند
اموزش خواندن شماره فنی برند هیمل:

برای مثال اگر کنتاکت کمکی با شماره فنی زیر را در نظر بگیریم:

1- کد

2-محل نصب کنتاکت کمکی : دوحالت دارد CوD

C:کنتاکت کمکی به کناره بدنه کنتاکتور وصل میشود

D: کنتاکت کمکی به بالای بدنه کنتاکتور وصل میشود

3-سری محصول

4– تعداد کنتاکت های NO: که شامل 1,2,3,4 میشود. برای مثال این کلید کنتاکت NO ندارد

5-تعداد کنتاکتNC: که شامل 1,2,3,4 میشود. برای مثال این کلید2 کنتاکت NC دارد


یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *