Untitled

  • برند:
images
AC-13AC-15AC-13AC-15
110V220V220V380Vولتاژ
1.1A3.3A0.5A2Aجریان
  • استاندارد: IEC 60947-5-1

شاستی چیست:

شاستی ها یکی از اجزا مدار فرمانند که تحریک انها به وسیله ی دست انجام میگیرد ,شاستی ها در واقع ورودی های لحظه ای هستند.

شاستی ها از انواع کلیدها هستند با این تفاوت که در کلیدها بعد از برداشتن دست کلید در همان حالت باقی میماند در حالیکه شاستی بعد از برداشتن دست به حالت اولیه برمیگردند.


عملکرد شاستی ها:

شاستی استارت: در حالت عادی یک تیغه باز(NO)دارد در اثر فشردن و تحریک ان شاستی عمل میکندو تیغه بسته میشود جریان در مدار برقرار میشود بعد از برداشتن تحریک دوباره به حالت اولیه برمیگردد

شاستی استوپ:در حالت عادی یک تیغه بسته (NC) دارد و با فشردن شاستی و تحریک ان شاستی عمل میکند و تیغه باز میشود و جریان مدار قطع میشود و با برداشتن تحریک شاستی به حالت اولیه برمیگردد.

شاستی استارت معمولا سبز و شاستی استوپ قرمز است


اموزش خواندن شماره فنی:


یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *