آرشیو برچسب ها: کاربرد کانتر

برند: فرکانس:50-60 هرتز وزن:165 گرم ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودی:40 سال خروجی: رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی بروشور محصول: شمارنده دیجیتال چیست؟ شمارنده یا کانتر(COUNTER) […]