آرشیو برچسب ها: فلوتر مکانیکی

برند وزن:510 گرم حداکثر دمای محیط:50 درجه سانتی گراد خروجی: میکرو سوییچ MAX 10 A سیم : مشکی: COM(مشترک) قهوه ای: NC ( کنتاکت بسته) ابی: NO:( کنتاکت باز ) تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر […]