محصولات

ستاره-مثلث

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:118 گرم زمان وصل رله ستاره: 2-60 ثانیه زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث:30-300 میلی ثانیه دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: 2 عدد رله 7 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه […]

مولتی-تایمر-دیجیتال

برند: فرکانس :50/60هرتز خروجی:رله 5 امپر دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد ولتاژ تغذیه / استارت: 180-250 VAC خروجی: 2 تا رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول: مولتی […]

رله-کنترل-آمپر

برند: فرکانس:50 -60 هرتز ولتاژ تغذیه/reset خارجی:180-250 ولت AC دقت اندازه گیری جریان:0.5% ± 1عدد زمان تنظیم CT و دیگر پارامترها:از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه دما:20-تا 65+درجه سانتی گراد خروجی:2 تا رله 16 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه […]

سوپر-تایمر-دیجیتال

برند: فرکانس:50-60 هرتز خروجی:رله 5 امپر دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول: سوپر تایمر دیجیتال چیست: تایمر در واقع نوعی ساعت است که […]

کنترل-فاز-بار

برند: ولتاژ تغزیه: 180-250 VAC فرکانس: HZ 60-50 دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد خروجی:رله 5A دقت نمایش جریان در: LPF-15A: یک دهم امپر LPF-60A: یک امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی بروشور محصول: کنترل فاز بار چیست: کنترل […]

کنترل-بار

برند: ولتاژ تغزیه: 180-250 VAC فرکانس: HZ 60-50 دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد خروجی:رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول: کنترل بار چیست؟ کنترل بار یک وسیله […]

ماهیانه

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:155 گرم دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی رله: 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول ساعت فرمان چیست: ساعت […]

مینی-کنترل-فاز

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژتغذیه : 180-250 ولت ولتاژ ورودی(3فاز): 300-500 ولت وزن:130 گرم تاخیر زمان: وصل:2-240ثانیه قطع:3 ثانیه قطع برای کاهش ولتاژدر لحظه استارت:10ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ 400-480ولت کاهش ولتاژ 310-380 ولت عدم تقارن 5-25 درصد دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی : رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از […]

سوپر-کنترل-فاز-دیجیتال (1)

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :300-500 ولت AC وزن:200 گرم تعداد فاز:3 فاز تاخیر زمان: وصل:0-600ثانیه قطع:0-10ثانیه قطع برای کاهش ولتاژدر لحظه استارت:15ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ 400-480ولت کاهش ولتاژ 310-380 ولت عدم تقارن 5-25 درصد دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی :2تا رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه […]

سوپر-کنترل-فاز

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :300-500 ولت AC وزن:190 گرم تعداد فاز:3 فاز تاخیر زمان: وصل:2-240ثانیه قطع:0-10ثانیه قطع برای کاهش ولتاژدر لحظه استارت:5ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ 400-480ولت کاهش ولتاژ 300-380 ولت عدم تقارن 7-25 درصد دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی :2تا رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه […]