تمام پست های ارسال شده توسط: admin

درباره ی admin

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:175 گرم حساسیت:1-20 کیلو اهم تاخیر زمان وصل و قطع رله :1-10 ثانیه مصرف داخلی دستگاه:0.2 VA ورودی:C:سنسور مشترک L:سنسور سطح پایین H:سنسور سطح بالا دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: رله5 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:118 گرم محدوده اندازه گیری: 50- تا 125 درجه سانتی گراد سنسور: IC همراه با دستگاه تاخیر زمان : وصل:1-60 ثانیه قطع: 1-60 ثانیه دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: رله5 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:175 گرم محدوده اندازه گیری دما:0 تا 900 درجه سانتی گراد سنسور: ترموکوپل دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: رله5 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور اجازه […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:140 گرم دقت نمایش زمان:1دقیقه ماکزیمم زمان کارکرد:99.999ساعت( 11سال) دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: رله5 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:100 گرم تاخیر زمان وصل: 1-60 ثانیه دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: رله5 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز ولتاژ :180-250 ولت AC وزن:118 گرم زمان وصل رله ستاره: 2-60 ثانیه زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث:30-300 میلی ثانیه دمای کاری:20- تا 65+درجه سانتی گراد خروجی: 2 عدد رله 7 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه […]

برند: فرکانس :50/60هرتز خروجی:رله 5 امپر دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد ولتاژ تغذیه / استارت: 180-250 VAC خروجی: 2 تا رله 5A تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول: مولتی […]

برند: فرکانس:50 -60 هرتز ولتاژ تغذیه/reset خارجی:180-250 ولت AC دقت اندازه گیری جریان:0.5% ± 1عدد زمان تنظیم CT و دیگر پارامترها:از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه دما:20-تا 65+درجه سانتی گراد خروجی:2 تا رله 16 امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه […]

برند: فرکانس:50-60 هرتز خروجی:رله 5 امپر دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی تایید کیفیت کارکرد از شرکتهای توزیع برق سراسر کشور بروشور محصول: سوپر تایمر دیجیتال چیست: تایمر در واقع نوعی ساعت است که […]

برند: ولتاژ تغزیه: 180-250 VAC فرکانس: HZ 60-50 دما:20-تا65+ درجه سانتی گراد خروجی:رله 5A دقت نمایش جریان در: LPF-15A: یک دهم امپر LPF-60A: یک امپر تاییده ها و استانداردها: موافقتنامه اصولی شماره15270 از وزرات صنایع گواهینامه سازمان پزوهش های علمی صنعتی ایران اجازه رسمی صادرات از وزارت بازرگانی بروشور محصول: کنترل فاز بار چیست: کنترل […]